Historie

XPM.no - Vår historie!

XPM.no har i 50 år, bidratt til effektiv dokumentbehandling for lokale bedrifter, kommuner osv.

XPM.no (X-Partner Møre AS) ble etablert i 1998: DaKo AS i Molde og Kontormaskin divisjonen i Jons Kontor AS i Ålesund fusjonerte.

Per Solem kjøpt i 2016:  Vi kjøpte kontormaskindivisjonen til Per Solem og styrket oss både i markedsstørrelse og kompetanse!

X-Partner Trondheim AS: Vi slo oss sammen med X-Partner Trondheim AS i desember 2017, og selv om vi er to Aksjeselskap, har vi felles eiere og fungerer i praksis som ett selskap, med kontor i Ålesund, Molde og Trondheim!  XPT.no er den ledende aktør i Trøndelag, innenfor print/dokumenthåndtering, etablert i 1996!

Kaffemaskiner og AV utstyr legges til porteføljen vår 2019: Som en ledende salgs- og serviceorganisasjon, er det naturlig for oss å tilby kaffemaskiner og kaffesalg. Våre kunder ønsker etterspør færre leverandører, fakturaer,  kontaktpunkt og stadig mer automatiserte tjenester. Det er vi god på!

  • Vi omsetter for over 40 million i året, kontor i Ålesund, Molde og Trondheim.
  • 20 kompetente medarbeidere, er vår viktigste verdi, og har i snart 50 år hjulpet våre kunder med effektivisering, besparelser og god service innenfor kontormaskiner og IT/dokumentløsninger!!

Xerox er og har vært sentral i vårt firmas satsing siden 70 tallet. Xerox er verdens 3 største IT selskap med 130 000 ansatte.

Midt Norges ledende aktør: Midt-Norges ledende aktør med 4000 kontormaskiner på avtale, med ett serviceteam på 12 personer som hjelper våre kunder!

Print as a service: Vi skiller oss ut på å være best i Norden på Managed Print Service, der vi automatiserer og overtar oppgaver knyttet til alle Printerenheter for våre mange kunder, og vi kan håndtere ulike merker/tonerbehov, som er unikt!

Digitalisering: Digitalisering handler ikke så mye om papir til digital, men hvem som mest effektivt håndterer elektronisk informasjon, dokument og epost i kombinasjon med fagsystem, lagringsløsning og papir inn osv. Det er her vi skal hjelpe våre kunder med å automatisere arbeids- og dokumentprosesser stadig bedre.

Automatisering: Våre kunder ønsker helhetlige løsninger der vi overtar og automatiserer arbeidsoppgaver, for å frigjøre tid og spare kostnader.

 

Vi har en sterk historie, men en enda mer spennende fremtid!